Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

4 2011

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 4, 2011
С. 50-58, бібл. 27, укр.
УДК 577.118:636.4

МЕТАБОЛІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ПОРОСЯТ ЗА УМОВ ЗГОДОВУВАННЯ ЇМ КУЛЬТУРАЛЬНОЇ РІДИНИ ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae, ЯКА МІСТИТЬ БІОКОМПЛЕКСИ ХРОМУ

Р. Я. Іскра, М. В. Гончар, Г. І. Нечай, І. Я. Максимович

Інститут біології тварин НАAН України, Львів,
Інститут біології клітини НАН України, Львів;
Заміський факультет біотехнології, Жешувський університет, Кольбушова, Польща

У природному середовищі хром є переважно у двох валентних станах: шестивалентному (хромати та біхромати) і тривалентному (сполуки Cr3+). Хромати широко використовують у промисловості, у процесах виробництва сталі, сплавів чавуну, обробки деревини та дублення шкіри. Є багато даних про токсичну, мутагенну й канцерогенну дію Cr(VI).

З’ясовано дію біокомплексів Cr(ІІІ) з культуральної рідини дріжджів Saccharomyces cerevisiae на обмін протеїнів та вуглеводів, а також систему антиоксидантного захисту в крові поросят у період відлучення від свиноматок. Встановлено, що введення до раціону поросят культуральної рідини, яка містить біокомплекси хрому, спричинює зменшення вмісту сечовини та глюкози у плазмі крові, збільшення концентрації загального протеїну, активності ензимів лактатдегідрогенази, каталази і глутатіонпероксидази та вмісту відновленого глутатіону в еритроцитах крові. Не було виявлено суттєвих відмінностей між показниками тварин, що споживали культуральну рідину дріжджів, яка містила Cr(ІІІ) у формі природно-синтезованих біокомплексів, і таку, до складу якої входив хелатований Cr(ІІІ).

Ключові слова: поросята, д­­­ріжджі, біокомплекси хрому, протеїн, лактатдегідрогеназа, відновлений глутатіон, ензими антиоксидантного захисту.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008