Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

4 2011

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 4, 2011
С. 64-72, библ. 27, укр.
УДК 57.083.3:616.578.7:616.579.61

СУПЕРСИНТЕЗ РОЗЧИННОГО ПРОТЕЇНУ — ПРОДУКТУ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНА, ЩО МІСТИТЬ ІМУНОДОМІНАНТНІ ДІЛЯНКИ ГЛІКОПРОТЕЇНУ G ВІРУСУ ГЕРПЕСУ 2ГО ТИПУ,
У БАКТЕРІЙНІЙ СИСТЕМІ Escherichia coli

Л. М. Коршун, Л. М. Мойса, Г. В. Ковтонюк, Л. О. Ганова, О. К. Кисельова, М. Я. Співак

АТЗТ НВК «Діапроф-Мед», Київ
Інститут мікробіології і вирусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

На сьогодні в усьому світі значно зросла розповсюдженість інфекцій, спричинених вірусами простого герпесу типів 1 та 2. Захворювання, спричинені вірусом герпесу 2-го типу, проходять у більш тяжкій формі, з частішими рецидивами та ускладненнями порівняно з тими, які зумовлені збудником 1-го типу. Тому при проведенні клініко-лабораторних досліджень важливого значення набуває диференційна діагностика між цими двома типами вірусу.

Мета роботи полягала в оптимізації умов бактеріальної експресії рекомбінантного протеїну, що містить імунодомінантні ділянки глікопротеїну G вірусу простого герпесу 2 типу, в клітинах Escherichia coli та отримання високоочищенного препарату, придатного для використання у складі імуносорбенту при розробленні діагностичних тест-систем.

Встановлено, що рекомбінантний поліпептид накопичується у клітинах бактерій як у розчинній формі, так і у вигляді тілець включень. Показано вплив складу живильного середовища, температури експресії та концентрації ІПТГ на рівень накопичення гетерологічного протеїну та його імунохімічні властивості. Зменшення концентрації ІПТГ до 0,1 мМ за температури культивування продуцента при 37 0С із використанням середовища ТВ (1,2% бактотриптону, 2,4% дріжджового екстракту, 55 мМ гліцеролу, 17 мМ KH2PO4, 72 мМ K2HPO4, рН 7,2) дає змогу досягти найвищого показника біосинтезу розчинного протеїну.

Цільовий продукт очищали з використанням технологій афінної хроматографії. Питомий вихід очищеного протеїну із клітинного супернатанта за оптимізованих умов становив 78,74% від загальної кількості рекомбінантного протеїну в клітині.

Імунохімічні властивості протеїну GST-HSV2gG оцінювали за допомогою імуноензимної тест-системи. Результати досліджень свідчать про перспективність його використання при розробленні тест-систем для діагностики вірусу герпесу 2-го типу.

Ключевые слова: рекомбінантні протеїни, експресуючі вектори, вірус простого герпесу людини 2-го типу, імуноензимний аналіз, Escherichia coli.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008