Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 3, 2010
С. 49-57, бібліогр. 21, укр.
УДК: 577.112.083+579.69

ОТРИМАННЯ РЕКОМБІНАНТНИХ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ
ФРАГМЕНТІВ СТРЕПТОКІНАЗИ

Л. Л. Карбовський, В. В. Скалка, О. Г. Мінченко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Shijir International LLC., Улан-Батор, Монголія
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Фрагменти гена стрептокінази (CK), що кодують протеїнові продукти СК1-50 та СК1-60, було ампліфіковано та клоновано у плазмідному векторі. Експресію рекомбінантних фрагментів стрептокінази, кодованих цими генетичними конструкціями, здійснено в клітинах Escherichia coli Tuner (DE3) під контролем Т7- промотору. Для отримання чистих фрагментів стрептокінази було проведено двостадійний процес їх хроматографічного очищення з бактеріальних лізатів у денатуруючих умовах. За допомогою імуноблотингу з використанням антистрептокіназних антитіл підтверджено автентичність отриманих фрагментів стрептокінази.

Ключові слова: фрагменти стрептокінази, клонування, експресія, тільця включення, хроматографічне очищення.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008