Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 3, 2010
С. 9-22, бібліогр. 51, укр.
УДК: 577.15, 577.114, 573.6

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТРАНСПЛАНТАТІВ АРТЕРІЙ

Бизов Д. В., Синчикова О. П., Пушкова Є. Н., Михайлова І. П., Сандомирський Б. П.

Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Харків

Існує постійно зростаюча необхідність створення судинних трансплантатів. Автогенні і синтетичні протези не задовольняють потребам сучасної судинної хірургії. Перспективним напрямом є створення біоінженерних судинних графтів на основі девіталізованих ксеноскафолдів. В огляді висвітлено основні напрями створення біоінженерних судинних протезів, їхні переваги і недоліки. Розглянуто проблему розроблення адекватного методу девіталізації ксеносудин.

Ключові слова: біоінженерія, судинні протези, скафолди, девіталізація.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008