Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 3, 2010
С. 66-71, бібліогр. 9, рос.
УДК: 577.151:579.864.1

ОЦІНКА IN VIVO ДНК-УШКОДЖУВАЛЬНОЇ ДІЇ
НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТАРІЗНОГО РОЗМІРУ

С. М. Дибкова, Л. С. Рєзніченко, Т. Г. Грузіна, З. Р. Ульберг

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, Київ

Показано, що наночастинки золота середнього розміру 20 і 30 нм (на відміну від наночастинок розміром 10 і 45 нм) у модельних системах крові не взаємодіють із сироватковим альбуміном та стійкі до коагуляції. Методом лужного гель-електрофорезу ізольованих клітин (ДНК-комет) встановлено, що за умов одноразового внутрішньовенного введення наночастинки золота розміром 20, 30 та 45 нм не виявляли ДНК-ушкоджувальної дії в клітинах печінки, нирок, кишечнику та кісткового мозку щурів. Наночастинки золота 20 нм, на відміну від наночастинок 30 та 45 нм, виявляли ДНК-ушкоджувальну дію в клітинах селезінки. Отримані дані свідчать, що наночастинки золота розміром 30 нм є найбільш біосумісними та біобезпечними.

Ключові слова: наночастинки золота, модельні системи крові, сироватковий альбумін, коагуляція, ДНК-ушкоджувальна дія, метод лужного гель-електрофорезу ізольованих клітин, біосумісність, біобезпека.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008