Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2 2010

Ж-л «Біотехнологія» Т. 3, № 2, 2010
С. 62 - 70, бібл. 35,  рос.
УДК: 576.371:57.083

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків
Описано пристрій і визначено умови для отримання альгінатних мікросфер. Обговорюються методи оцінки життєздатності клітин у складі альгінатного гідрогелю. Встановлено, що процедура інкапсуляції не справляє істотного впливу на життєздатність мезенхімальних стромальных клітин (МСК). Показано, що після 8-денного культивування у складі альгінатних мікросфер клітини зберігають життєздатність і метаболічну активність, що, проте, супроводжується припиненням проліферації. Після вивільнення з альгінатних мікросфер МСК здатні адгезувати на поверхню культурального пластика і вступати в проліферацію. Отримані результати свідчать про біосумісність альгінатного гідрогелю як матеріалу для інкапсуляції МСК. Таким чином, МСК, інкапсульовані в альгінатні мікросфери, можуть бути використані в клітинних технологіях і тканинній інженерії.
 

Ключові слова: альгінат, альгінатні мікросфери, інкапсуляція, мезенхімальні стромальні клітини, культивування.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2010