Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2 2010

Ж-л «Біотехнологія» Т. 3, № 2, 2010
С. 71-81, бібл. 21, укр.
УДК 577.151.4 +543.554.2 + 544.475


Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Київ
У роботі застосовували потенціометричний мультибіосенсор з низкою іммобілізованих ензимів та матриці іоноселективних польових транзисторів як перетворювачів біохімічного сигналу на електричний. Спочатку було перевірено інгібіторний вплив окремих токсикантів та їх сумішей на біоселективні елементи мультибіосенсора. Виходячи з отриманих результатів та використовуючи методи математичної обробки даних, запропонували нову методику мультибіосенсорного аналізу.
За цією процедурою проведено ряд експериментів із визначення токсичних речовин у водних зразках різного походження. Проведено порівняння одержаних даних із результатами стандартних традиційних методів аналізу токсичних речовин (атомної абсорбційної спектроскопії, тонкошарової хроматографії та атомно-абсорбційного аналізатора ртуті). Показано кореляцію результатів, отриманих мультибіосенсорним і традиційними методами.
 

Ключові слова: мультибіосенсор, іоноселективні польові транзистори, ензими, інгібіторний аналіз, пестициди, іони важких металів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008