Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2 2008

Ж-л «Біотехнологія» Т. 1, № 2, 2008
С. 69-74, Бібліогр. 7, укр.
УДК 578.245:577.1113.7:57.086.833

Національний університет харчових технологій, Київ
Інститут біохімії ім.О.В. Палладіна НАН України, Київ
Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, Київ

Вивчали основні технологічні параметри культивування клітин-продуцентів інтерферону І типу (?/?-ІФН) у створеній авторами дослідній установці з використанням як індуктора молекулярного комплексу дріжджова РНК– гідрохлорид тилорону, іммобілізованого на гранулах сферону-300 (ІММК). Досліди проводили на мононуклеарних клітинах крові людини (суспензійна культура) та клітинах перещеплюваної лінії тестикулів поросят (моношарова культура). Визначено оптимальні співвідношення кількості клітин-продуцентів та частинок ІММК у середовищі культивування й оптимальні для культивування клітин швидкості перемішування культурального середовища для кожної з культур. Зроблено висновок щодо важливості точного визначення зазначених технологічних параметрів для застосування біореакторів з метою одержання препаратів ІФН у виробничих умовах з використанням ІММК
.

Ключові слова: інтерферон, індуктор, іммобілізація, сферон, культура клітин, ролерне культивування, мононуклеари.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008