Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2 2008

Ж-л «Біотехнологія» Т. 1, № 2, 2008
С. 39-51, Библиогр. 45, укр.
УДК 579.852.11.222

МІКРОБНІ α-АМІЛАЗИ: ВИДІЛНЯИЕ, ВЛАСТИВОСТІ,
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАГННЯ

Л. Д. Варбанець, К. В. Авдиюк, Н. В. Борзова

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ

α-Амилази одна з найбольших родин глікозидгідролаз, трансфераз та ізомераз, що належать до клану GH–H. Ферменти цієї родини окрім α-1,4-, α-1,6-зв’язків здатні гідролізувати α-1,1-, ?-1,2-, α-1,3, α-1,5-глікозидні зв’язки, містять 4 незамінні залишки амінокислот (Asp204, Asp206, Glu230, Asp297) і мають (β/α)8 або TIM-barrel каталітичний домен. Обговорюються питання щодо методів виділення і очищення α-амілаз, які охоплюють осадження органічними розчинниками і нейтральними солями, діаліз, ультрафільтрацію, гель-фільтрацію, хроматографію, електрофорез тощо. Наведено сучасні дані щодо можливості продукування α-амілаз мікроорганізмами різних таксономічних груп, зокрема бактерій, мікроміцетів. Докладно висвітлюються фізикохімічні властивості α-амілаз, їхні рН- та термооптимуми, рН- та термостабільність, молекулярні маси, вплив іонів металів і різних хімічних реагентів. Розглядається можливість використання α-амілаз у різних галузях промисловості (спиртовій, крохмалепатоковій, хлібопекарській, кондитерській, текстильній, паперовій тощо), а також у медицині.

Ключові слова: α-амілази, фізикохімічні властивості, практичне використання.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008