Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2 2008

 

Ж-л «Біoтехнологія» Т. 1, № 2, 2008
С. 99-103, Бібліогр. 11, укр.
УДК 577.213.3

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ

Розроблено діагностичні методики для детекції мутантних варіантів деяких екзонів генів РАН (фенілкетонурія) та CFTR (муковісцидоз) методом денатуруючого градієнтного гель-електрофорезу (DGGE). Показано високу ефективність методу для використання у програмах скринінгу цих тяжких спадкових захворювань серед населення України.

Ключові слова: DGGE, ген, мутації, ДНК-діагностика, фенілкетонурія, муковісцидоз.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008