Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друк)
ISSN 2410-776X (Online)

cover biotech acta general

Biotechnologia Acta Т. 16, №. 4 , 2023
С. 30-42, Бібліогр. 83, англ.
УДК: [578.8:57.083]:606
https://doi.org/10.15407/biotech16.04.031

Повний текст: (PDF, англ)

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПУПОВИННОЇ КРОВІ В ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

Щенявський І.Й.

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків

Серцево-судинні захворювання на сьогодні є найбільш поширеною причиною смертності у всьому світі. У звязку з цим актуалтними є експериментальні й клінічні дослідження ефективності терапії ішемічних і неішемічних захворювань серця з використанням стовбурових клітин.

Метою огляду було оцінити перспективи використання в лікуванні серцево-судинних захворювань стовбурових клітин кордової крові.

Методи: Було проведено пошук в базах даниных: «BIGG International database of GRADE guidelines», «Database of GRADE EtD’s and Guidelines», «Dynamed», «ebmafrica.net», «ECRI», «MAGIC authoring and publication platform (MAGICapp)», «National Health and Medical Research Council (NHMRC) portal», «NICE Evidence», «Pubmed», «TRIP database», «U.S. Preventive Services Task Force».

Результати: Зроблено аналіз досліджень, пов’язаних з цією проблемою, які проводилися уродовж останніх років, та викладено міркування щодо перспектив використання пуповинної крові в лікуванні захворювань серцево-судинної системи.

Висновки: Незважаючи на певні успіхи, реалізація всього потенціалу стовбурових клітин кордової крові в лікуванні серцево-судинних захворювань все ще потребує подальших серйозних, цілеспрямованих та добре фінансованих досліджень і розширених клінічних випробувань.

Ключові слова: серцево-судинні захворювання, пуповинна кров, стовбурові клітини.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2023