Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друк)
ISSN 2410-776X (Online)

cover biotech acta general

Biotechnologia Acta Т. 16, №. 3 , 2023
С. 51-58., Бібліогр. 19, англ.
УДК: 577.112.083/577.112.34
DOI: https://doi.org/10.15407/biotech16.03.051

Повний текст: (PDF, англ)

 БІОСИНТЕЗ L-ДОФА ЗА ДОПОМОГОЮ ТИРОЗИНАЗИ Agaricus bisporus

Шестеренко Ю. А., Романовська І. І., Шестеренко Є. А.

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України

L-ДОФА (3,4-дигідроксифеніл-L-аланін) є препаратом вибору при лікуванні хвороби Паркінсона, однак хімічний метод його синтезу має ряд недоліків, тому як альтернатива досліджуються біотехнологічні підходи.

Мета – розробити новий доступний і ефективний спосіб біосинтезу L-ДОФА за допомогою тирозинази грибів, іммобілізованої з використанням економічного носія, що забезпечує стабільність і багаторазовість використання ензиму.

Методи. У роботі використовували виділену тирозиназу Agaricus bisporus. Біосинтез L-ДОФА проводили у водному і органічному середовищі. Отриманий продукт аналізували за допомогою мас-спектрометрії, питомого обертання і температури плавлення. Іммобілізацію ензиму проводили в полі-N-вінілпіролідон (ПВП), визначали взаємодію з носієм, рН-оптимум і кратність застосування.

Результати. З Agaricus bisporus виділений частково очищений препарат тирозинази. У водному розчині в присутності ензиму було показано отримання лише 5,1 % L-ДОФА, через подальше утворення складних поліциклічних сполук. Біосинтез похідного L-ДОФА у хлористому метилені з додаванням буферного розчину дозволив отримати продукт з виходом 55 %. Тирозиназа, іммобілізована в ПВП, проявляла активність на 30 % вище за вільну у середовищі СН2Cl2 і здійснювала біокаталіз протягом 7 циклів.

Висновки. Розроблено спосіб синтезу L-ДОФА за допомогою доступного біокаталізатора на основі іммобілізованої тирозинази, що у середовищі хлористого метилену дозволила отримувати L-ДОФА протягом 7 циклів використання.

Ключові слова: синтез L-ДОФА, біокаталізатор, тирозиназа, іммобілізація, полі-N-вінілпіролідон.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2023