Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

5 2022 200pxl

Biotechnologia Acta  Т. 15, № 5, 2022
С. 41-46. Бібліогр. 12 , англ.
УДК 57.088.2
https://doi.org/10.15407/biotech15.05.041

АПРОБАЦІЯ КАЛІКС[4]АРЕНУ ЯК АНТИТРОМБОТИЧНОГО ЗАСОБУ in vivo

В. А. Дідківський 1, А. О. Павленко 1, 2

1 Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини» Україна

Внутрішньосудинні тромбози є однією з основних причин смертності працездатного населення світу. Антитромботичних препаратів, що впливають безпосередньо на кінцеву стадію тромбозу – полімеризацію фібрину, наразі не створено. Однако раніше було описано нову сполуку калікс[4]аренового ряду – калікс[4]арен C-145, яка безпосередньо взаємодіє з центром полімеризації фібрину «A».

Отже, метою цієї роботи було вивчення калікс[4]арену С-145 як антитромботичного агенту in vivo з використанням різних видів тварин і способів введення.

Матеріали та методи. Для дослідження калікс[4]арену C-145 in vivo використовували лабораторних тварин (щурів, мишей і кроликів). Для визначення антикоагулянтної дії після внутрішньовенного або перорального введення вимірювали активований частковий тромбопластиновий час і агрегацію тромбоцитів.

Результати. Оптимальним був визначений пероральний спосіб застосування. Показано значне подовження часу згортання в тесті АЧТЧ, яке спостерігалося, починаючи з 2-ї години після перорального прийому, досягало максимуму на 6-й годині та припинялася через 24 години. Дія калікс[4]арену С-145 на тромбоцити досягала максимуму через 4-6 годин і припинялася через 12 годин.

Висновки. Було доведено, що калікс[4]арен C-145 є перспективним антитромботичним препаратом, який можна вводити перорально. Подальші дослідження мають бути зосереджені на вивченні фармакодинаміки та метаболізму калікс[4]арену C-145. Такі дані потрібні для якомога швидкого впровадження створено комплексу на практиці.

Ключові слова: калікс[4]арен, плазма крові, тромбоцити, тромбоз, згортання крові, нековалентний комплекс..

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2022