Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Biotechnologia Acta, Т. 14, № 6 , 2021
С. 23-36, бібліогр. 87, англ.
УДК: 579.262
https://doi.org/10.15407/biotech14.06.023

Sinorhizobium meliloti ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ОБ'ЄКТ ДЛЯ СУЧАСНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ

Пірханов Г. Г., Жерносеков Д. Д.

Вітебський державний університет імені П.М. Машерова Республіка Білорусь

Sinorhizobium meliloti – це Грам-негативна грунтова азотфіксувальна бактерія, яка підвищує врожайність бобових рослин. У літературі є відомості про повну послідовність генома цієї бактерії, крім того, вивчений полісахаридний склад біоплівки, яка бере активну участь у фіксації нітрогену. Відома нуклеотидна послідовність, а також генетичні та біохімічні особливості S. meliloti роблять цей організм ідеальною моделлю для біотехнологічних досліджень. Метою цієї роботи було проаналізувати сучасні дані, наведені в літературі з симбіотичної взаємодії Sinorhizobium meliloti з рослиною-господарем, й охарактеризувати основні напрямки використання цієї бактерії в сільському господарстві, біоремедіації та медицині.

Ключові слова: Sinorhizobium meliloti, симбіоз, біотехнологія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2021