Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Biotechnologia Acta, Т. 14, № 6 , 2021
С. 5-22, бібліогр. 143, англ.
УДК: 577.112.7: 612.115
https://doi.org/10.15407/biotech14.06.005

МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ІНГІБУВАННЯ ВНУТРІШНЬОСУДИННОГО І СТИМУЛЯЦІЇ ЕКСТРАСУДИННОГО ТРОМБОУТВОРЕННЯ

Чернишенко В. О., Луговська Н. Е.

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Система гемостазу покликана підтримувати баланс між процесами зсідання крові, антикоагуляції, а також фібринолізу, забезпечувати постійний ефективний кровообіг в організмі та швидке припинення кровотеч у разі їх виникнення. В основі забезпечення прокоагулянтного потенціалу системи гемостазу лежать молекулярні механізми, що ведуть до утворення фібрину в кров’яному руслі, який є каркасом тромбу, та до агрегації тромбоцитів – основи тіла тромбу. Антикоагулянтний потенціал плазми крові забезпечується механізмами, спрямованими на інгібування процесів коагуляції крові. Ґрунтовне вивчення та розуміння цих механізмів дозволить відкрити численні засоби лікування патологічних станів, пов’язаних як із внутрішньосудинним тромбоутворенням, так і з кровотечами різного ґенезу.

Метою огляду є аналіз способів запобігання внутрішньосудинному тромбоутворенню та стимулювання екстрасудинного тромбоутворення. В огляді описано та проаналізовано доступні та перспективні засоби запобігання тромбоутворення, зокрема, прямі й непрямі антикоагулянти та антиагреганти, а також способи ефективного стимулювання тромбоутворення, що необхідно у разі пошкодження судин.

Результатом такого аналізу є визначення вузлових точок протеїнової мережі системи гемостазу, дія на які специфічними молекулярними ефекторами дозволить керувати процесом тромбоутворення.

Ключові слова:антикоагулянти, антиагреганти, активатор, зсідання крові, тромбоутворення.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2021