Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

  

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 14, № 1 , 2021
С. 46-56, бібліогр. 61, англ.
УДК: 579.61 + 616.34-008.87
https://doi.org/10.15407/biotech14.01.46

ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ФЕКАЛЬНОЇ МІКРОБІОТИ: МЕДИЧНІ, БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ АСПЕКТИ

Бакальчук М. М., Бесараб О. Б.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Метою огляду є узагальнення інформації щодо медичного застосування трансплантація фекальної мікробіоти (ТФМ), регуляторних аспектів її застосування. ТФМ – метод лікування шляхом введення розчину фекалій донора у шлунково-кишковий тракт пацієнта. ТФМ ефективно застосовують у лікуванні рецидивної інфекції, спричиненої Clostridium difficile. Дедалі зростає інтерес у терапевтичному застосуванні методу для лікування метаболічних, автоімунних та інших розладів, що їх раніше не асоціювали з кишковою мікробіотою. Проте попри багатообіцяльні результати використання ТФМ, в європейській та українській медичній спільноті ще й досі не вирішено організаційно-правові питання та питання безпеки застосування ТФМ. Здійснено аналіз практичних настанов з проведення ТФМ у клінічній практиці, розглянуто біоетичні проблеми, пов’язані з використанням ТФМ.

Ключові слова: кишкова мікробіота; трансплантація фекальної мікробіоти;  Clostridium difficile; запальні захворювання кишечника.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2021