Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (электронна версія)
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 

Biotechnologia Acta Т. 13, № 1, 2020
С. 45-55, бібліогр. 17 , англ.
УДК: 619:616.98-078:579.841.95:[577.2.08+57.083.33]:636.4
https://doi.org/10.15407/biotech13.01.045

РОЗРОБЛЕННЯ І ПІЛОТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІEА, ЗАСНОВАНОГО НА РЕКОМБІНАНТНИХ ПРОТЕЇНАХ, ДЛЯ ДЕТЕКЦІЇ АНТИ-ТУЛЯРЕМІЙНИХ АНТИТІЛ У СИРОВАТКАХ ВІД СВИНЕЙ ТА ЛЮДИНИ

 О. Б. Зленко1, C. Popp 2, H. von Buttlar 2, А. П. Герілович1, J. Schwarz 2

1 Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна
2 Інститут мікробіології Бундесверу, Мюнхен, Германія

На сьогодні для встановлення туляремійної інфекції обов’язково використовують комбінацію з двох методів ? імуноферментного аналізу (ІЕА) та вестерн-блотингу (ВБ) як підтвердження. Обидва методи базуються на використанні ліпополісахаридів (ЛПС) Francisella tularensis subsp. holarctica як антигену. Мета роботи ? отримати та оцінити три рекомбінантні протеїнові антигени (FTT1696, FTT0077, FTT0975) для проведення непрямого ІЕА без обов’язкового підтвердження результатів у ВБ. У роботі докладно описана стратегія клонування у векторі pASG103, експресія у клітинах E. coli та очищення протеїнів із використанням системи Strep. Сироватки з підтвердженими титрами антитіл проти F. tularensis реагували з усіма трьома антигенами, що робить їх придатними для серологічного виявлення F. tularensis у сироватках крові від свиней та людини.

Ключові слова: ІЕА, рекомбінантні протеїни, туляремія, FTT0077, FTT0975, FTT1696.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020