Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія)
SSN 2410-7751 (друкований варіант)

 

Biotechnologia Acta Т. 12, № 6, 2019
С. 25-34, бібл. 80, англ.
УДК: 582.26: 574.62 : 574.55
https://doi.org/10.15407/biotech12.06.025

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ МІКРОВОДОРОСТЕЙ

 Кірпенко Н.І., Леонтьєва Т.О.

Інститут гідробіології НАНУ, Київ

Проаналізовано сучасний стан та перспективи біотехнологічного використання мікроскопічних водоростей. Наведено основні напрями альгобіотехнології, обумовлені фізіолого-біохімічними особливостями цих організмів, обсяги одержуваної в світі водоростевої продукції, види мікроводоростей, що вже набули застосування чи мають практичні можливості, шляхи одержання біомаси та підвищення продуктивності промислового культивування водоростей. Розглянуто стан цієї проблеми, доцільність розвитку альгобіотехнології та умови вирощування мікроводоростей в Україні.

Ключові слова: альгобіотехнологія, мікроводорості, промислове культивування, аквакультура.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН Україны, 2019