Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (електронна версія)

no6 2017

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 6, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.06.061
С. 61-68, бібл. 26, англ.
УДК:  604.2:661.722:63.002.8-035.4:582.28:577.152.3

ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ГІДРОЛІЗУ ПШЕНИЧНОЇ СОЛОМИ ЕНЗИМНИМ ПРЕПАРАТОМ ІЗ Fennellia sp. 2806

С. О. Сирчін, А. К. Павличенко, Л. Т. Наконечна, О. М. Юр’єва, І. М. Курченко

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ

Метою роботи було оптимізувати умови гідролізу пшеничної соломи комплексним ензимним препаратом із Fennellia sp. 2806 з ендо- і екзоглюканазною, ксиланазною та β-глюкозидазною активностями. Біоконверсію пшеничної соломи проводили ензимним препаратом, отриманим з культурального фільтрату Fennellia sp. 2806. Для оптимізації умов гідролізу пшеничної соломи послідовно застосовували два методи математичного планування експерименту — Плакетта-Бермана (визначення значущих факторів) і Бокса-Бенкена (визначення оптимальних значень встановлених значущих факторів). У ензимному препараті вимірювали ендо- і екзоглюканазну, ксиланазну та β-глюкозидазну активності. Редукувальні цукри визначали модифікованим методом Бертрана. У результаті двоступеневої оптимізації процесу біоконверсії ПС ФП із Fennellia sp. 2806 було встановлено, що найвищі величини редукувальних цукрів утворювалися за температури 50 ºС, рН 5,0, концентрації субстрату 100 мг/мл, ендоглюканазної активності 0,012 од/мг субстрату, тривалості процесу 18 год за умов попередньої обробки пшеничної соломи 4,5% розчином лугу з подальшим мікрохвильовим опроміненням потужністю 6 Вт/г ПС упродовж 10 хв. Встановлено, що температура, рН, концентрація субстрату, попередня обробка пшеничної соломи розчином лугу і мікрохвильовим опроміненням є значущими факторами для процесу гідролізу субстрату ензимним препаратом із Fennellia sp. 2806. Досягнено збільшення кількості редукувальних цукрів у 1,5–2,0 рази порівняно з результатами для нативної пшеничної соломи.

Ключові слова: пшенична солома, оптимізація умов гідролізу, біоконверсія, ензимний препарат.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2017