Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (електронна версія))

no6 2017

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 6, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.06.053
С. 53-60, бібл. 20, англ.
УДК:  602.4+581.524.13.:549.892.1

БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ БУРШТИНУ

Н. Я. Левчик1, А. В. Любінська1, Н. В. Скрипченко1, А. І. Дзюба1, Н. М. Качалова2, 3, О. Л. Миронов2, 3

1Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України, Київ
2Інститут фізико-органічної хімії  та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Київ
3Інститут фізики НАН України, Київ

Метою дослідження було виявити біологічну активність різних зразків бурштину з Придністровської провінції й охарактеризува ти їх вплив на фізіологічні процеси вищих рослин. Вивчали алелопатичну і цитостатичну дію бурштину методами біотестування за умов відкритого ґрунту та в культурі in vitro. Тест-об’єктом слугували проростки огірка Cucumis sativus L. Показано, що активність і характер дії зразків залежать від області походження бурштину, ступеня подрібнення й концентрації розчину. Згідно з результатами дрібні фракції бурштину виявляють біостимулювальну дію на рослини. Таким чином, бурштин може ефективно застосовуватися для культивування сільськогосподарських рослин за умов in vivo та in vitro. З метою стимулювання збільшення маси стебла рослин доцільно використовувати бурштин B1, для збільшення маси коренів — бурштин В4, а бурштин B2 — для стимулювання росту стебла у довжину.

Ключові слова: бурштин, бурштинова кислота, алелопатична та цитостатична дія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2017