Оберіть свою мову

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 1, 2017;  
https://doi.org/10.15407/biotech10.01.017
С. 17-25, бібліогр. 41, англ.
УДК: 606:577.21

МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ІНДУКЦІЇ ПЛЮРИПОТЕНТНОСТІ ТА ПЕРЕПРОГРАМУВАННЯ СОМАТИЧНИХ КЛІТИН

Т. О. Депутатова

ТОВ “De Novo”, Київ, Україна

Метою роботи було проаналізувати актуальні дослідження, присвячені молекулярним механізмам індукції плюрипотентності та основним етапам перепрограмування соматичних клітин. Особливу увагу приділено чинникам, що забезпечують перехід від одного етапу перепрограмування до іншого. Зроблено висновок про те, що однією з основних перешкод для здійснення IPSC є багатоетапний характер перепрограмування соматичних клітин, що передбачає наявність ранніх стохастичних фаз і детерміністське створення плюрипотентної регуляторної мережі. Незважаючи на численні наукові дослідження, різні протоколи перепрограмування обмежують ефективний дослідницький аналіз і виявлення молекулярних механізмів перепрограмування. Для пошуку точного алгоритму перепрограмування і розроблення більш ефективних протоколів перепрограмування культивованих клітин конкретного пацієнта у подальших дослідженнях слід зосередити увагу на індукторах фазових переходів окремих стадій перепрограмування.

Ключові слова: індукція плюрипотентності, перепрограмування, соматичні клітини, індуковані плюрипотентні стовбурові клітини.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016