Оберіть свою мову

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 1, 2017;  
https://doi.org/10.15407/biotech10.01.007
С. 7-16, бібліогр. 25, англ.
УДК: 579.841.1:57.063.8:632.95

АНТИМІКРОБНА, ЕНТОМОПАТОГЕННА ТА ПРОТИВІРУСНА АКТИВНІСТЬ БІОПРЕПАРАТУ ГАУПСИН НА ОСНОВІ ШТАМІВ Pseudomonas chlororaphis

О. А. Кіпріанова1 Л. А. Сафронова1 А .О. Просянов2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ
2Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія «БіоНік», Миколаїв

Метою огляду було подати результати більш ніж десятирічного дослідження біопрепарату гаупсин, створеного на основі двох штамів Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens УКМ В-111 і УКМ В-306, що має антифунгальну, ентомопатогенну та противірусну активність. Наведено дані щодо синтезу цими штамами антибіотичних речовин — похідних феназину і фенілпіролу. У штамів-компонентів гаупсину виявлено ентомоцидні властивості щодо широкого спектра комах-шкідників. На моделі вірусу тютюнової мозаїки встановлено антивірусну активність гаупсину, що пов’язана з утворенням термостабільних екзополімерів, які містять нейтральні моносахариди. Високоактивними противірусними агентами виявились також ліпополісахариди штамів В-111 і В-306. Встановлено будову їхніх О-специфічних полісахаридів. Останні структурно гетерогенні, представлені лінійними повторюваними три- та тетрасахаридними ланками і мають раніше не описану специфічну будову.

Ключові слова: біопрепарат гаупсин, Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens, антибіотики-феназини, піролнітрин, ентом опатог енні властивості, противірусна активність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016