Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія)
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 4 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 4, 2015 
С. 98-107, бІбл. 19, укр.
УДК:  577(112+25+354.9)+57(085.2+086.2)
https://doi.org/10.15407/biotech8.04.098

ОДЕРЖАННЯ РЕКОМБІНАНТНОГО АНАЛОГА SHB-EGF ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТРАНСПОЗОН–ТРАНСПОЗАЗА

Короткевич Н. В., Лабинцев А. Ю., Колибо Д. В., Комісаренко С. В.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Метою роботи було одержання рекомбінантного аналога розчинної форми гепаринзв’язувального EGF-подібного ростового фактора sHB-EGF у клітинах евкаріотів із використанням генетичної системи на основі транспозонів. Застосовано методи рекомбінантних ДНК та одержання евкаріотичних клітин-продуцентів рекомбінантних протеїнів. У результаті одержали евкаріотичні клітини-продуценти рекомбінантного аналога секреторної форми гепаринзв’язувального фактора росту людини sHB-EGF на основі лінії НЕК293. Для отримання генетичних конструкцій, що кодують ген sHB-EGF, використовували невірусну систему експресії на основі транспозонів. Експерименти на мишах виявили можливість застосування одержаних генетичних конструкцій для пошуку підходів до використання sHB-EGF у генній терапії різноманітних патологічних станів.

Ключові слова: гепаринзв’язувальний фактор росту людини HB-EGF, транспозаза, рекомбінантні протеїни, ростові фактори.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015