Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 4 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 4, 2015  
https://doi.org/10.15407/biotech8.04.092
С. 92-97, бібл. 18, англ.
УДК:  579.222

НОВІ ШТАМИ-ПРОДУЦЕНТИ БІОБУТАНОЛУ.
III. СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ НАКОПИЧЕННЯ БУТАНОЛУ З БІОМАСИ ДРОТОПОДІБНОГО ПРОСА PANICUM VIRGATUM L.

 Тігунова О. О., Шульга С. М.

ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», Київ

Метою роботи було збільшити накопичення бутанолу з біомаси дротоподібного проса Panicum virgatum L. з використанням штамів-продуцентів, виділених із ґрунтів і мулів озер Києва. Об’єктами дослідження слугували штами Clostridium acetobutylicum ІМВ В-7407 (IFBG C6H), C. acetobutylicum IFBG C6H 5М та C. tyrobutyricum IFBG C4B із «Колекції штамів мікроорганізмів та ліній рослин для харчової і сільськогосподарської біотехнології» ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки» НАН України. Концентрацію спиртів на стадії синтезу розчинників визначали, застосовуючи газову хроматографію. Для визначення впливу попередників на накопичення бутанолу в процесі культивування використовували масляну, молочну та оцтову кислоти. Оптимізація технологічних параметрів з урахуванням потреб культур дала змогу підвищити вихід цільового продукту на 20 та 50% у вихідного та мутантного штамів, відповідно. Використання в процесі культивування попередників (зокрема молочної, масляної та оцтової кислоти) підвищувало кінцеву концентрацію бутанолу в 1,7 раза. З метою оптимізації процесу було проведено дослідження з використанням ацетоно-бутилової барди. Застосування ацетоно-бутилової барди в концентрації до 60% не впливало на синтез бутанолу штамом C. acetobutylicum IFBG C6H 5М. Зі зростанням концентрації барди накопичення бутанолу зменшувалось. Збільшення накопичення цільового продукту (бутанолу) майже вдвічі досягали, використовуючи двoстадійну ферментацію та/або попередники синтезу. Показано можливість використання в процесі культивування ацетоно-бутилової барди. Як результат було досягнуто зменшення масової частки відходів.

Ключові слова: бутанол, дротовидне просо Panicum virgatum L., штами-продуценти Clostridium.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015