Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

4 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 4, 2015  
https://doi.org/10.15407/biotech8.04.108
С. 108-112, бібл. 33, англ.
УДК:  [546.264+615.277.3]:595.799

ЕФЕКТИ КОМПЛЕКСУ С60-ФУЛЕРЕНУ ІЗ ЦИСПЛАТИНОМ НА МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ Apis mellifera L.

 Кузнєцова Г. М.1, Оглобля О. В.1, Черепанов В. В.2, Прилуцький Ю. І.1, Рибальченко В. К.1

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
2Інститут фізики НАН України, Київ

Оцінено токсичність С60-фулерену, традиційного цитостатика цисплатину та комплексу С60-фулерену із цисплатином на тест-системі оцінювання токсичності — медоносній бджолі Apis mellifera L. Показано, що водорозчинні С60-фулерени є нетоксичними для медоносних бджіл за споживання з кормом у кількостях, які відповідають ефективним нетоксичним дозам для ссавців. Встановлено також, що цисплатин є токсичним для медоносної бджоли у кількості, що в 2 рази нижча за аналогічну для ссавців, спричинюючи 56%-ну летальність за умов споживання з кормом у дозі 60 мг/кг маси або 18,3 мг/м2 площі поверхні тіла бджіл. Комплекс С60-фулерену з цисплатином виявився більш токсичним для медоносної бджоли порівняно з вільним цисплатином, зумовлюючи 50%-ну летальність за введеної з кормом дози 40 мг/кг маси.

Ключові слова: С60-фулерен, цисплатин, медоносна бджола.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008