Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 2 2015

"Biotechnologia Acta" Т. 8, № 2, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.02.107
С. 107-111, Бібліогр. 16, укр.
УДК: 546.26.043

ІММОБІЛІЗАЦІЯ ПРОТИПУХЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ НА НАНОЧАСТИНКАХ

 Ю. І. Прилуцький1, М. А. Заболотний1, Г. І. Соляник2, Л. М. Кіркілевська3

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
2Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України,  Київ
3Національний медичний університет УАНМ, Київ, Україна

Проаналізовано дані літератури та результати власних досліджень авторів стосовно іммобілізації традиційних протипухлинних препаратів на наночастинках (наприклад, шляхом нековалентного зв’язування, фізичної адсорбції) з метою скерованого доставлення цих протипухлинних агентів та підвищення ефективності їхньої терапевтичної дії. Розглянуто фізичні аспекти цих частинок (наприклад, ефект розміру, питома поверхнева енергія), які мають бути враховані для досягнення їх біосумісності з клітинами і тканинами організму. Встановлено, що опромінення різної природи (зокрема, світлове, низькоенергетичне електронне) може бути також використано для переведення молекул медичних препаратів у метастабільний стан з наступною їх конверсією у стан з підвищеною фармакологічною активністю за умов іммобілізації на наночастинках.

Ключові слова: протипухлинні препарати, наночастинки, іммобілізація.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015