Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 1 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 1, 2015; 
https://doi.org/10.15407/biotech8.01.049
С. 49-55, бібл. 27, англ.
УДК: 577.218:577.29

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ARABIDOPSIS THALIANA ДНК-КОНСТРУКЦІЯМИ З РЕКОМБІНАЗНОЮ СИСТЕМОЮ Cre/loxP

 А. С. Секан, С. В. Ісаєнков

ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», Київ

Розроблено новий підхід у застосуванні сайт-специфічної рекомбіназної системи Cre/loxP під контролем 35S-промотору для одержання генетично модифікованих рослин без маркерних та селективних генів. Аналіз рекомбіназної системи здійснювали впродовж наступного покоління рослин Arabidopsis thaliana, виділених за допомогою агробактеріальної трансформації. Для генетичної трансформації було використано два типи ДНК-конструкцій з метою визначити більш доцільний варіант. Наведено результати гістохімічного аналізу рослин покоління Т1, трансформованих обома варіантами конструктів. Встановлено, що кількість трансформантів, які не містять маркерних генів, збільшується з кожним наступним поколінням незалежно від варіанта трансформувальної конструкції. Запропонований підхід є простим у застосуванніі потребує мінімальних затрат часу.

Ключові слова: сайт-специфічна рекомбіназна система Cre/loxP, видалення маркерних генів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015