Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)


 5 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 5, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.05.085
С. 85-93, Бібліогр. 10, укр.
УДК: 637.146, 578.81

ПОШУК І ВЛАСТИВОСТІ ЛАКТОБАКТЕРІЙ,  ПЕРСПЕКТИВНИХ ДЛЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ

 Науменко О. В.

Інститут продовольчих ресурсів НААН України, Київ

Метою роботи був пошук біологічно активних штамів лактобактерій, перспективних у виробництві функціональних молочних продуктів.

Об’єктом дослідження були молочнокислі бактерії, ізольовані з вмісту кишечника здорових людей та з некомерційних молочних продуктів. Застосовано сучасні методологічні підходи й відібрано штами молочнокислих бактерій Lactobacillus сasei 302, Lactobacillus аcidophilus 35 і Streptococcus thermophilus 21 з високим рівнем біологічної активності. Встановлено високий біологічний потенціал відібраних культур лактобактерій, що здатен забезпечити стабільність перебігу технологічного процесу виробництва та необхідні характеристики бактеріальних препаратів і ферментованих ними продуктів. У дослідах in vitro показано, що селекціонованим штамам притаманні важливі промислові властивості, а саме: здатність знижувати рівень холестеролу та лактози під час розвитку в молоці, стійкість до вірулентних бактеріофагів та агресивних сполук шлунково-кишкового тракту, висока антагоністична й адгезивна активність.

Ключові слова: Lactobacillus саsеі, селекция, адгезия, холестерин.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014