Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)


 5 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 5, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.05.071
С. 71-76, Бібліогр. 11, рос.
УДК: 582.548.25: 57.085.23

ОСОБЛИВОСТІ КЛОНАЛЬНОГО МІКРОРОЗМНОЖЕННЯ КАННИ САДОВОЇ (Canna X Hybrida hort.)

 Тевфік А. Ш., Митрофанова И. В., Кузьміна Т. Н.

Нікітський ботанічний сад — Національний науковий центр НААН України, АР Крим

Одержано регенеранти канни садової (Canna x hybrida hort.) сортів Suevia, Дарунок Сходу, Лівадія. Встановлено, що життєздатність та регенераційний потенціал мікропагонів канни залежать від генотипу. Визначено оптимальні регулятори росту, які впливають на процес морфогенезу рослин in vitro. На етапі мікророзмноження різних сортів канни садової слід додавати в живильне середовище 1,24–1,91 мг/л тидіазурону. Виявлено, що активне коренеутворення мікропагонів сортів Дарунок Сходу та Suevia індукує присутність в живильному середовищі ауксинів: β-індоліл-3-оцтової та α-нафтилоцтової кислот. Відзначено, що мікропагони сорту Suevia здатні утворювати спонтанні корені. Результати гістологічних досліджень підтвердили формування меристемоїдів за культивування експлантів канни in vitro.

Ключові слова: канна, регенерація, меристемоїд.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014