Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

4 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 4, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.04.092
С. 92-99, Бібліогр. 40, укр.
УДК: 582.284:664.3

КУЛЬТИВУВАННЯ Pleurotus ostreatus (Jacq.) Kumm. НА РОСЛИННИХ ВІДХОДАХ

Круподьорова Т. А.1, Барштейн В. Ю.1, Пещук Л. В.2, Гащук О. І.2, Костенко Є. Є.2

1Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», Київ
2Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Метою роботи було вивчення впливу субстратів культивування (відходів агропромислового комплексу) на накопичення біомаси, амінокислотний склад, вміст полісахаридів та сорбційну здатність щодо важких металів біомаси їстівного гриба Pleurotus ostreatus.

Досліджено можливості поверхневого культивування P. ostreatus на субстратах на основі відходів агропромислового комплексу, характерних для України. Інтенсивність накопичення біомаси (18–24,1 г/л) та високий рівень конверсії субстратів (33,3–44,6%) показали перспективність для культивування нових субстратів — шротів зародків пшениці, амаранту (після СО2-екстракції) та макухи рапсу. Знайдено оптимальні концентрації відібраних субстратів: 70 г на 1 л дистильованої води — для шротів зародків пшениці та амаранту, 60 г/л — макухи рапсу. У гідролізаті біомаси гриба виявлено 17 амінокислот, із них 9 незамінних. Встановлено значний вплив субстратів культивування на кількісний склад амінокислот. Загальним для всіх зразків біомаси було переважання серед замінних амінокислот глютамінової та аспарагінової кислот, аргініну, серед незамінних — лейцину, лізину та цистину. Вміст ендополісахаридів у біомасі гриба та екзополісахаридів у культуральній рідині дещо різнився залежно від обраних субстратів. Сорбція важких металів біомасою P. ostreatus збільшувалась у ряду Hg2+< Pb2+< Cd2+. Встановлено біологічну активність біомаси P. ostreatus як джерела важливих незамінних амінокислот та ендополісахаридів, а також сорбційну здатність щодо токсичних іонів Pb2+, Cd2+, Hg2+, що є основою використання її як інгредієнта в складі функціональних продуктів харчування або продуктів спеціального призначення з метою підвищення їхньої поживної цінності та виведення з організму людини важких металів.

Ключові слова: Pleurotus ostreatus, рослинні відходи, сорбція важких металів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014