Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 4, 2012
С. 96-103, бібл. 24, укр.
УДК 612.419-014.3:612.75

СКЕРОВАНЕ ХОНДРОГЕННЕ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ
МУЛЬТИПОТЕНТНИХ МЕЗЕНХІМНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ МИШЕЙ У МОНОШАРІ

О. В. Кучук

ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», Київ

Клітини, отримані з кісткового мозку мишей лінії FVB, дослідили на здатність до утворення колоній in vitro та встановили відсотковий вміст колонієутворювальних клітин у зразках. За рівнем експресії поверхневих маркерів CD34, CD44, CD45, CD73, CD90, CD117, характерних для мультипотентних мезенхімних стромальних клітин, досліджувані клітини відповідають показникам цих клітин кісткового мозку дорослого організму. Проаналізовано й виокремлено основні компоненти, необхідні для хондрогенної спеціалізації клітин in vitro. Показана можливість диференціювання мультипотентних мезенхімних стромальних клітин в хондрогенному напрямку у вигляді моношару in vitro. Застосовано метод комбінованого фарбування фіксованих у моношарі клітин кісткового мозку, диференційованих у хондрогенному напрямку. Метод полягає у послідовному фарбуванні клітин альціановим синім та сафраніном О, що дає змогу побачити межі позаклітинного матриксу та показати, що він складається переважно із сульфатованих глікозаміногліканів, що є характерним для хрящової тканини.

Ключові слова: культура клітин, мультипотентні стромальні клітини, хондрогенез, скероване диференціювання.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008