Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 4, 2012
С. 104-111, бібл. 15, укр.
УДК 535.373

ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ ПРОТЕЇНІВ І ПОЛІРИБОНУКЛЕОТИДІВ.
МОЖЛИВІСТЬ СПЕКТРАЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ

В. М. Ящук, З. Ю. Ткачук, С. М. Левченко, В. Ю. Кудря, В. І. Мельник, В. П. Воробйов

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
Інститут фізики НАН України, Київ

Розглянуто можливості застосування методу низькотемпературної люмінесценції для спектрального тестування зв’язування протеїнів з нуклеїновими кислотами, олігонуклеотидами та іншими сполуками. З використанням спектрів поглинання та люмінесценції уточнено положення перших збуджених синглетних і триплетних електронних рівнів π-електронвмісних рибонуклеотидів та амінокислот. Підтверджено, що фосфоресценція РНК визначається випромінюванням аденінової основи, що характеризується найнижчим триплетним рівнем. Показано, що саме низькотемпературна автофосфоресценція протеїнів та нуклеотидів завдяки структурованості спектрів дає змогу встановити наявність зв’язування компонентів у складних біологічних системах. Продемонстровано спектральні докази зв’язування сироваткового альбуміну людини з молекулами 2'-5'олігоаденілату.

Ключові слова: РНК, сироватковий альбумін людини, амінокислоти, нуклеотиди, π-електронвмісні системи, 2'-5'олігоаденілат, люмінесценція, поглинання, енергетичні рівні, спектральні прояви взаємодії.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008