Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 4, 2012
С. 65-73, бібл. 47, укр.
УДК 631.811.9875.117.2.577.2.08

РЕГУЛЯТОР РОСТУ ЧАРКОР ЯК ІНДУКТОР НАКОПИЧЕННЯ БІОМАСИ У КУЛЬТУРАХ «БОРОДАТИХ КОРЕНІВ» ЦИКОРІЮ — ПРОДУЦЕНТІВ ПОЛІФРУКТАНІВ

В. А. Циганкова, С. П. Пономаренко, А. П. Галкін, А. І. Ємець

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ
Міжвідомчий науково-технологічний центр «Агробіотех» НАН і МОН України, Київ
Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ

У культурах чотирьох ліній коренів цикорію (Cichorium intybus L.), трансформованих Аgrobacterium rhizogenes, досягнено значного підвищення рівня синтезу поліфруктанів на живильних середовищах із регулятором росту Чаркор. Показано, що його присутність в агаризованому та рідкому середовищах 1/2МС збільшувала приріст маси коренів (за сухою масою) у 39–54 рази відносно контролю залежно від концентрації регулятора (від 2,5 до 10 мкл/л середовища). Вплив регулятора росту Чаркор на приріст маси коренів був подібним до дії ауксинів, зокрема індолілмасляної кислоти. Додавання в ці середовища регулятора росту Чаркор призводило до зменшення питомого вмісту поліфруктанів (мг/г сухої маси) у 2–8 разів, що пов’язано зі швидшим ростом коренів у таких умовах. Водночас за культивування культури коренів у присутності регулятора росту Чаркор загальний вміст поліфруктанів був значно вищим, ніж у контролі, і становив 48–30 мг/г загальної сухої маси коренів, що виросли за 30 діб.

Методом ДОТ-блот-гібридизації встановлено суттєву різницю в популяціях цитоплазматичних мРНК і si/miРНК між контрольними та дослідними рослинами. Це свідчить про часткову зміну в експресії генів під впливом регулятора.

Ключові слова: регулятор росту рослин Чаркор, «бородаті корені» цикорію, поліфруктани, ДОТ-блот-гібридизація.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008