Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 4, 2012
С. 55-64, бібл. 45, укр.
УДК 577.29:577.27

АЛОГЕННИЙ СКРИНІНГ ПУХЛИНОАСОЦІЙОВАНИХ АНТИГЕНІВ
РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ

О. І. Костянець, М. А. Шиян, С. В. Антонюк, С. В. Демидов, В. В. Філоненко, Р. Г. Кіямова

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 4

Рак молочної залози є найпоширенішою формою злоякісних новоутворень у жінок. Попри впровадження скринінгових програм з мамографії діагностування цієї патології залишається недостатньо ефективним, тому існує потреба в пошукові нових діагностичних біомаркерів раку молочної залози. Такими біомаркерами можуть слугувати пухлиноасоційовані антигени та автоантитіла до них, що мають низку переваг порівняно з іншими біологічними молекулами, і їх можна використовувати для діагностики та прогнозу ракових захворювань.

У цьому дослідженні ми охарактеризували в алогенному скринінгу за допомогою імуноензимного аналізу рекомбінантні аналоги пухлиноасоційованих SEREX(Serological identification of antigens by recombinant expression cloning)-антигенів із застосуванням сироваток пацієнтів з різними типами пухлин молочної залози та сироваток здорових донорів. Виявлено комбінацію  антигенів, яка може бути використана для подальших досліджень в контексті створення тест-систем з метою ідентифікації профілів автоантитіл для діагностики раку молочної залози.

Ключові слова: пухлиноасоційований антиген, автоантитіло, рак молочної залози.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008