Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Науковий журнал

БІОТЕХНОЛОГІЯ
Т. 4, № 5, 2011

 5 2011

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 5, 2011
С. 71-76, бібл. 18, укр.
УДК 577.152.311/547.8/548.73

ВИДІЛЕННЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА КАРБОКСИЛЕСТЕРАЗИ ПЕЧІНКИ СВИНІ
ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОМУ ГІДРОЛІЗІ ПОХІДНИХ 1,4-БЕНЗДІАЗЕПІН-2-ОНУ

С. А. Андронаті, Є. А. Шестеренко, О. В. Севастьянов, І. І. Романовська, В. І. Павловський, К. О. Семенішина, В. Є. Осетров

Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України, Одеса

Оскільки комерційні препарати карбоксилестерази печінки свині є високовартісними, розроблення простих і доступних методів отримання карбоксилестерази для використання у стереоселективному гідролізі нових естерів 3-гідрокси-1,4-бенздіазепін-2-ону є актуальним завданням. Створено ефективний і доступний метод виділення карбоксилестерази з мікросомальної фракції печінки свині з виходом за протеїном 2,24 мг/г тканини і естеразною активністю 149 мкмоль/хв на 1 мг протеїну. З використанням нативного електрофорезу в препараті карбоксилестерази виявлено 19 протеїнових фракцій, 11 з яких (73 % від загального протеїну) мають естеразну активність. Уперше за допомогою карбоксилестерази мікросомальної фракції печінки свині проведено стереоселективний гідроліз 3-ацетокси-7-бром-1-метил-5-феніл-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-ону з отриманням S-енантіомера субстрату.

Ключові слова: карбоксилестераза, мікросомальна фракція, печінка свині, електрофорез, ди-(п-нітрофеніл)фосфат, енантіоселективний гідроліз, 3-ацилокси-1,4-бенздіазепін2-они.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008