Оберіть свою мову

ISSN 1995-55371

 5 2011

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 5, 2011
С. 83-89, бібл. 11, укр
УДК 543.555+544.475

КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР НА ОСНОВІ АЦЕТИЛХОЛІНЕСТЕРАЗИ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КАТІОННИХ ПОВЕРХНЕВО-
АКТИВНИХ РЕЧОВИН У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ

І. С. Кучеренко, О. О. Солдаткін, В. М. Архипова, С. В. Дзядевич, О. П. Солдаткін

Лабораторія біомолекулярної електроніки,
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ

Інститут біології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Інститут високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Екологічний моніторинг довкілля набуває дедалі більшого значення. Тому за токсичними речовинами у навколишньому середовищі потрібен постійний контроль. Одними з небезпечних забруднювачів довкілля є поверхнево-активні речовини. Нами розроблено кондуктометричний біосенсор для визначення їх у водних розчинах. Як кондуктометричний перетворювач використовували диференційну пару планарних тонкоплівчастих гребінчастих електродів, нанесених на керамічну підкладку. Біоселективним елементом слугувала ацетилхолінестераза, іммобілізована разом із сироватковим альбуміном бика на поверхню перетворювача за допомогою глутарового альдегіду. Підібрано оптимальні умови іммобілізації ацетилхолінестерази в парах глутарового альдегіду. Вивчено вплив характеристик дослідженого розчину (іонна сила, рН та буферна ємність) на роботу біосенсора, перевірено його чутливість до бензалконіуму хлориду. Показано, що біосенсор характеризується високою операційною стабільністю. За допомогою створеного кондуктометричного біосенсора на основі ацетилхолінестерази можна визначати концентрації поверхнево-активних речовин у водних зразках.

Ключові слова: кондуктометричний біосенсор, ацетилхолінестераза, поверхнево-активні речовини, інгібіторний аналіз, екологічний моніторинг.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008