Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Cover 5 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 5, 2010
С. 50-56, бібліогр.17, укр.
УДК: 616–002.5+577.27

РЕКОМБІНАНТНИЙ ХИМЕРНИЙ ПРОТЕЇН MPB63–MPB83 — ПЕРСПЕКТИВНИЙ АНТИГЕН ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Т. А. Редчук, Н. В. Короткевич, А. А. Кабернюк, О. С. Олійник,
А. Ю. Лабинцев, С. І. Романюк, Д. В. Колибо, С. В. Комісаренко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

MPB63 і MPB83 — потенційно важливі для серологічної діагностики туберкульозу протеїни Mycobacterium bovis, що заслуговують на особливу увагу завдяки своїм імунобіологічним властивостям. Шляхом об’єднання послідовностей генів mpb63 та mpb83 M. bovis отримано експресійний вектор та відповідний химерний протеїн MPB63–MPB83, який може бути очищений за допомогою металоафінної хроматографії.

Дослідження антигенних властивостей одержаного рекомбінантного протеїну в експериментах з використанням сироваток кролів, імунізованих антигенами MPB63 і MPB83, показали не лише відповідність

антигенної структури злитого протеїну та його складових, а й можливість досягти вищого рівня сигналу в  ІЕА з використанням химерної конструкції, ймовірно, завдяки кращим сорбційним властивостям. Нами  також було визначено рівень антитіл проти злитого протеїну MPB63–MPB83 в сироватках крові умовно здорових, імунізованих вакциною БЦЖ, експериментально заражених різними видами мікобактерій (M. bovis, М. intracellulare, М. scrofulaceum, М. fortuitum) та хворих на лейкоз корів.

Результати цих експериментів свідчать, що високий рівень антитіл проти злитого протеїну MPB63–MPB83 спостерігався лише у тварин, заражених M. bovis. Отже, одержаний нами генетично злитий протеїн MPB63–MPB83 в перспективі може бути використаний при розробленні імуноензимних тест-систем для діагностики туберкульозу великої рогатої худоби.

Ключові слова: рекомбінантний злитий протеїн, MPB83, MPB63, Mycobacterium bovis, антигенні властивості, імунодіагностика, туберкульоз, велика рогата худоба.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008