Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Cover 5 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 5, 2010
С. 66-73, бібліогр.12, укр.
УДК: 576.5: 582.923.1

ПРЯМИЙ ОРГАНОГЕНЕЗ IN VITRO
ТИРЛИЧУ ЖОВТОГО (Gentiiana llutea L.)

 І. І. Конвалюк, Н. Б. Кравець, Н. М. Дробик, В. М. Мельник, В. А. Кунах

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ;
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Отримано адвентивні пагони і корені прямим органогенезом in vitro з експлантів стеблового та кореневого походження рослин чотирьох популяцій тирличу жовтого (G. lutea). Встановлено, що ефективність регенерації залежить від генотипу материнської рослини, типу експланта та вмісту і співвідношення фітогормонів у середовищі. З’ясовано, що для отримання регенерантів зі стеблових і кореневих експлантів найефективнішим було поєднання 5–10 мг/л тидіазурону та 0,01 або 1 мг/л 1-нафтилоцтової кислоти у живильному середовищі Мурасіге–Скуга. На листкових експлантах регенеранти не утворювались. Показники регенерації з кореневих експлантів були вищими від стеблових у кілька разів.

Ключові слова: Gentiana lutea L., регенерація in vitro, ризогенез, пагоноутворення.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008