Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 3, 2010
С. 91-96, бібліогр. 18, укр.
УДК: 577.113

МОДИФІКАЦІЯ ГЕНІВ ТРАНСКРИПЦІЙНИХ ФАКТОРІВ
РОДИНИ STAT МЕТОДОМ ВАС-РЕКОМБІНАЦІЇ

А. О. Цирульник, В. В. Снітинський,  Р. С. Стойка

Львівський національний аграрний університет,
Інститут біології клітини НАН України, Львів

Синтезовано модифіковану форму гена STAT3, продукт якого є транскрипційним фактором, задіяним у забезпеченні сигнального шляху JAK/STAT ряду важливих цитокінів. Для досягнення високого рівня експресії гена в геномі миші використовували сучасний ефективний метод ВАС-рекомбінації, що дозволяє модифікувати та вводити в геном фрагменти ДНК розміром до 350 тис. пар нуклеотидів. Застосовуючи BAC та рекомбінаційну систему Rаc-профага (Rec/ET) або l-фага (Red?/Red?), у геном миші вводили не лише сам ген, але й усі його регуляторні ділянки та промотор, що забезпечує високий рівень його експресії. Обґрунтовано застосування цього методу для модифікації гена будь-якого транскрипційного фактора та створення ефективної трансгенної моделі in vivo.

Ключові слова: синтез ДНК, транскрипційні фактори STAT, модифікація генів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008