Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2009

 

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 1, 2009
С. 107-116, Бібліогр. 61, укр.
УДК: 547.495.9+577.151.3+543.067+544.165

 


Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Київ

 

Визначення концентрацій креатиніну в біологічних рідинах набуває дедалі більшої актуальності як клінічний тест. Цей аналіт використовується для оцінки ниркової недостатності та дисфункції м’язів. На сьогодні існує велика кількість методів визначення креатиніну, однак тільки деякі можуть бути використані для біомедичного аналізу. Традиційним методом аналізу креатиніну є колориметричний метод на основі реакції Яффе. Основним недоліком його є залежність від концентрації присутніх у біологічних рідинах інтерферентів, що значною мірою завищує результати аналізу. Одними з найперспективніших методів визначення метаболітів на сьогодні є біосенсорні методи аналізу, перевагами яких є мінімальні витрати реактивів, специфічність, відсутність високовартісного обладнання та експресність аналізу.

Ключові слова: бактерії, природна біолюмінесценція, індукована біолюмінесценція, визначення, золото, цинк, кон’югативне схрещування.
 
© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008