Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2 2008

Ж-л «Біотехнологія» Т. 1, № 2, 2008
С. 24-38, Библиогр. 37, укр.
УДК 543.2 + 663.253

ВИНОГРАДНІ ВИНА. ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ

Т. Б. Горюшкіна, С. В. Дзядевич

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 В огляді наведено класифікацію вин та сполук, які входять до їхнього складу, докладно охарактеризовано хімічний склад сусла та вина, описано традиційні методи якісного й кількісного їх аналізу із зазначенням недоліків та переваг кожного з методів.

Ключові слова: вино, сусло, хімічний склад, традиційні методи аналізу.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008