Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2 2008

Ж-л «Бітехнологія» Т. 1, № 2, 2008
С. 75-80, Бібліогр. 21, укр.
УДК 616-003.811:619:636.2

 
Інститут біології тварин УААН, Львів
Інститут біології клітини НАН України, Львів

Наведено результати порівняльного дослідження молекулярних характеристик губчастоподібної енцефалопатії та губчастоподібної амілоїдної енцефалопатії великої рогатої худоби. Окрім загальновизнаних відмінностей, характерних для губчастоподібної амілоїдної енцефалопатії великої рогатої худоби, таких як зміна молекулярної маси ізоформ патологічного пріона (PrPSC) та утворення амілоїдоподібних фібрил, виявлено ряд нових ознак на клітинному та субклітинному рівнях. До цих ознак слід віднести накопичення PrPSC у нейронах оливного ядра засувки довгастого мозку та зміну характеру депонування PrPSC із дифузного на гранулярний.
Сукупність вищенаведених ознак, специфічних для губчастоподібної амілоїдної енцефалопатії великої рогатої худоби, спрощує процедуру диференційної діагностики трансмісивних спонгіформних енцефалопатій великої рогатої худоби.
 

Ключові слова: губчастоподібна амілоїдна енцефалопатія великої рогатої худоби, пріонні інфекції, патологічний пріон, діагностика.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008