Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Print)
ISSN 2410-776X (Online)

cover biotech acta general

Biotechnologia Acta Т. 16, No. 6 , 2022
P.  , Bibliography 26, Engl.
UDC:
https://doi.org/

Full text: (PDF, in English)

МОЛЕКУЛЯРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АНТИБАКТЕРІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ МАКРОГРИБА Trametes sanguine (L.)

Houda Sbayou 1, Hazal Gür 2, Fatih Özen 2, Fatma Buşra Işik 3, Souad Amghar 3, Abdellatif Elharti 3, Muhsin Konuk 1, Belkis Atasever Arslan 1

1Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Üsküdar University, Istanbul, Turkey.
2Department of Bioengineering, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Üsküdar University, Istanbul, Turkey.
3Laboratory for improved soil productivity and environment, Higher Normal School

Мета. Молекулярну ідентифікацію Pycnoporus sanguies, раніше морфологічного гриба, було проведено для виявлення антибактеріальної активності щодо патогенних бактерій Staphylococcus aureus і Salmonella typhi.

Методи. Фрагмент ділянки D2 28S рДНК ампліфікували за допомогою ПЛР, секвенували та проводили BLAST з використанням консенсусної послідовності. Для побудови філогенетичного дерева використовували максимальний бал ідентичності. Для вивчення антибактеріальної активності використовували дифузію в агарі.

Результати. Було проведено секвенування ПЛР-амплікону на 700 пар основ і згенеровано 616 пар основ ділянки D2 гена великої субодиниці. 100 бласт-попадань на ділянку D2 гена LSU показали подібність до Trametes sanguinea voucher PRSC95 (номер доступу GenBank: JN164795.1) на основі гомології нуклеотидів і філогенетичного аналізу. Антибактеріальний скринінг показав, що Staphylococcus aureus має вищу активність із зоною інгібування від 3 мм до 13 мм і мінімальною інгібувальною концентрацією 100 г порівняно з Salmonella typhi, що має зону інгібування від 5 мм до 15 мм і мінімальну інгібувальну концентрацію 200 г.

Висновок. Відповідно до отриманого результату морфологічно ідентифікований гриб Pycnoporus sanguies можна віднести до Trametes sanguine, і він може бути антибактеріальним засобом.

Ключові слова: макрогриби. Tramates, ПЛР, філогенетичний аналіз, антимікробна активність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2023