Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN2410-776X (Електронна версія)

3 2022 200pxl gotovo

Biotechnologia Acta  Т. 15, №.3, 2022
С. 29-34. Бібліогр. 16, англ.
UDC: 577.11; 601; 615.32; 616
https://doi.org/10.15407/biotech15.03.029

ВОДНИЙ ЕКСТРАКТ Chelidonium majus ІНІЦІЮЄ АГРЕГАЦІЮ ТРОМБОЦИТІВ І ПРИГНІЧУЄ ПОЛІМЕРИЗАЦІЮ ФІБРИНУ В ПЛАЗМІ КРОВІ

Марунич Р. Ю., Чернишенко В. О., Чернишенко Т. М., Калашник С. О., Меньшова В. О., Макогоненко Є. М., Гудзенко А. В.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна Національної Академії наук України, Київ

Chelidonium majus (Чистотіл звичайний або великий) є добре відомим джерелом біологічно активних сполук, більшість з яких є алкалоїдами, які використовують у науці та традиційній медицині. Ми досліджували вплив водного екстракту Chelidonium majus на систему зсідання крові in vitro, первинний та вторинний гемостаз.

Метою роботи було вивчити вплив екстракту Chelidonium majus на процес згортання крові.

Методи. Турбідиметрія плазми крові, АЧТЧ-тест з використанням хромогенних субстратів та агрегація тромбоцитів.

Результати. Продемонстровано помірну стимулювальну дію екстракту на тромбоцити (швидкість агрегації тромбоцитів становила до 10% з подальшою дезагрегацією). Екстракт також підвищував швидкість агрегації тромбоцитів, стимульовану 12,5 мкМ ADP.

В турбідиметричному тесті з використанням активації згортання АЧТЧ-реагентом спостерігали збільшення часу зсідання плазми крові за присутності екстракту в кількості, що відповідала 1370, 685, 411, 274 мкг сухого екстракту із 70 с в контролі до 170, 90, 80 і 180 с відповідно.

Водночас, тест АЧТЧ із хромогенним субстратом тромбіну (S2238) не показав істотного впливу екстракту цієї рослини на активність тромбіну.

Висновки. Таким чином,  антикоагулянтна активність екстракту Chelidonium majus полягала у безпосередньому пригніченні полімеризації фібрину.

Ключові слова: Chelidonium majus, активація тромбоцитів, коагуляція плазми, тромбін.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2022