Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 14, № 1 , 2021
С. 81-87, бібліогр. 17, англ.
УДК: 579.64:633.11
https://doi.org/10.15407/biotech14.01.81

ФОРМУВАННЯ ЕУБАКТЕРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РИЗОСФЕРИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ (Beta vulgaris) ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ

С. О. Гудзь, Л. М.Сківка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», Україна

Метою роботи було визначити кількісний та якісний склад і таксономічну структуру еубактеріального комплексу в ризосфері цукрових буряків з використанням різних систем удобрення.

Мікробіологічними методами визначали вміст у ризосфері цукрових буряків мікроорганізмів, а молекулярними – таксономічну структуру та метагеном еубактеріального комплексу мікроорганізмів.

В агроценозі цукрових буряків за різних систем удобрення переважне поширення мали представники родин Alcaligenaceae, Pseudomonadaceae, Nitrososphaeraceae, Gaiellaceae, Micrococcaceae, Solirubrobacteraceae, Streptomycetaceae, Intrasporangiaceae, Solimonadaceae, Syntrophobacteraceae, Xanthomonadaceae, Enterobacteriaceae, Nocardioidaceae, Hyphomicrobiaceae, Comamonadaceae. Досліджено, що за біологічної системи удобрення збільшувалось видове різноманіття мікробіоти ґрунту за рахунок філ: Alcaligenaceae, Gaiellaceae, Solirubrobacteraceae, Streptomycetaceae, Solimonadaceae, Syntrophobacteraceae, Xanthomonadaceae, Enterobacteriaceae, Nocardioidaceae, Hyphomicrobiaceae, Hyphomicrobiaceae.

Встановлено, що основу еубактеріального комплексу цукрових буряків становили представники філ Proteobacteria, Actinobacteria, Gemmatimonadetes, Chloroflexi, Acidobacteria, Firmicutes, Planctomycetes, Verrucomicrobia, Bacteroidetes, а абсолютними домінантами були: Proteobacteria – 76,9 %, Actinobacteria – 13,4 %.

Ключові слова: ґрунтова мікробіота, системи удобрення, метагеном, піросеквенування, ризосфера.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2021