Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 13, № 6, 2020
С. 5-12, бібліогр. 64, англ.
УДК: 615.014:615.456.3
https://doi.org/10.15407/biotech13.06.005

“QUALITY BY DESIGN” ПРИ СТВОРЕННІ ЛІПОСОМАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ПРЕПАРАТ

 Ю. М, Краснопольський., Д. М. Пилипенко

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Створення нанобіотехнологічних препаратів є одним з перспективних напрямів сучасної фармації, оскільки дає змогу створювати продукти якісно нового рівня. Стратегія «Quality by Design» передбачає системний підхід до фармацевтичної розробки, що грунтується на розумінні особливостей продукту і процесу його отримання, підтверджених надійними науковими даними.

Статтю присвячено фармацевтичній розробці ліпосомних лікарських препаратів. На основі власного досвіду, а також даних літератури з розробки ліпосомних лікарських форм визначено основні компоненти, що входять до їхнього складу, і встановлено вплив кожного з них на показники якості ліпосом. Розглянуто роль окремих ліпідів мембрани наночастинок, їх взаємодію, що визначає стабільність як у процесі технології, так і під час зберігання готового препарату. Описано переваги і недоліки введення холестеролу до складу ліпосом з гідрофільними та гідрофобними активними фармацевтичними інгредієнтами. Обговорюється роль кріопротекторів і буферних систем у забезпеченні стабільності нанопрепарату.

Ключові слова: ліпосоми, фосфоліпіди, холестерол, кріопротектор, буферна система, Quality by Design.

© Palladin Institute of Biochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, 2020