Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 13, № 5, 2020
С. 19-31, бібліогр. 101, англ.
УДК: 582:635.8+581.143
https://doi.org/10.15407/biotech13.05.019

ДІЯ ПРИРОДНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ ФІТОГОРМОНІВ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК ВИЩИХ БАЗИДІАЛЬНИХ ГРИБІВ

 О. В. Кузнецова, К. М. Власенко

ДВНЗ ?Український державний хіміко- технологічний університет?, Дніпро

Проаналізовано дані літератури щодо вивчення впливу екзогенних рістрегуляторів на ріст та розвиток вищих базидіоміцетів. Подано історичні відомості про відкриття фітогормонів та їхню роль у грибах. Наведено види базидіальних грибів, здатних синтезувати фітогормони всіх відомих типів. Серед представників класу Basidiomycetes — гриби порядків Aphyllophorales, Boletales, Agaricales, Sclerodermales, Hymenogastrales, Uredinales, Ustilaginales. Систематизовано та зіставлено дані різних авторів стосовно впливу природних і синтетичних стимуляторів росту на розвиток базидіоміцетів. Відзначено, що науковці використовували різноманітні концентрації фітогормонів (ауксинів, гіберелінів, цитокінінів) для вивчення їхньої дії на міцеліальний ріст: від 0,01 до 400 мг/л. Обговорюються можливі причини суперечливих даних, отриманих різними дослідниками, зокрема застосування різних методів культивування грибів, живильних середовищ, методів стерилізації субстратів та ін.

Ключові слова: вищі базидіальні гриби, фітогормони, ауксини, гібереліни, цитокініни, стимуляція росту та розвитку.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020