Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 13, № 3, 2020
С. 5-29, бібліогр. 119, англ.
УДК: 579.663
https://doi.org/10.15407/biotech13.03.005

ПРАКТИЧНО ЦІННІ МЕТАБОЛІТИ МОРСЬКИХ МІКРООРГАНІЗМІВ

Т. П. Пирог 1, 2, А. О. Мартинюк 1, О. І. Скроцька 1, Т. А. Шевчук 2

1 Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
2 Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

В огляді наведено дані сучасної літератури щодо синтезу грибами, актинобактеріями та бактеріями, виділеними з морських екосистем (морська вода, донні відкладення, поверхня флори та фауни, мангрові біоми, льодовики), практично цінних метаболітів. Морські мікроорганізми синтезують широкий спектр практично цінних ензимів (холодоактивна галактозидаза, агараза, альгінатліаза, фукоїдаза, хітиназа та ін.), поверхнево-активних гліко- та ліпопептидів з емульгувальною, антимікробною та антиадгезивною активністю, екзополісахаридів, а також вторинних метаболітів з різноманітною біологічною активністю (антимікробна, протипухлинна, цитотоксична). Разом з тим використання морських продуцентів у біотехнологічних процесах стримується їхньою невисокою синтезувальною здатністю і великими витратами на біосинтез (складні живильні середовища і дорогі вуглеводні субстрати). У біотехнології морські мікроорганізми можуть бути використані як джерела генів, що кодують синтез нових біологічно активних речовин з унікальними властивостями, зокрема антимікробними та протипухлинними.

Ключові слова: морські гриби, бактерії, біологічно активні речовини.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020