Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкований варіант)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л Biotechnologia Acta Т. 13, № 2, 2020
С. 5-11, бібліогр. 19, англ.
УДК: 573.6 + 616-092
https://doi.org/10.15407/biotech13.02.005

ТРАНСЛЯЦІЙНА МЕДИЦИНА, БІОМЕДИЦИНА ТА МЕДИЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ: ПЕРЕХІД ДО ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЦИНИ

Перегиня О. В. Луценко Т. М. 

аціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»


\Метою роботи був аналіз та узагальнення інформації стосовно трансляційної медицини та її реалізації у лікуванні та науково-практичній діяльності для забезпечення ефективнішої терапії пацієнтів.

Розглянуто та проаналізовано літературу, що стосується розвитку трансляційної медицини, застосування її в клінічній практиці та методів реалізації в науковій сфері. Узагальнено інформацію щодо персоналізованої медицини.

Трансляційна медицина сприяє практичному застосуванню наукових досягнень для розроблення та впровадження нових способів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації. Важливою характеристикою трансляційної медицини є її двостороння концепція, яка полягає у співпраці лабораторних та клінічних установ з метою регулярного обміну  інформаційними даними. Впровадження персоналізованої медицини дає змогу на основі індивідуальних характеристик пацієнта знаходити ефективний підхід до лікування.

Трансляційна медицина є перспективним напрямом у лікуванні, впровадження якого у клінічну практику уможливить створення та вдосконалення ефективних методів терапії різних захворювань. Широке застосування персоніфікованої медицини дасть можливість збільшити відсоток позитивних результатів лікування завдяки індивідуальному підходу до кожного пацієнта. Для активного розвитку та поширення цього виду терапії існує потреба створення більшої кількості інститутів трансляційної медицини, проведення наукових конференцій та впровадження у навчальні програми університетів дисциплін з вивчення основ трансляційної медицини.

Ключові слова: трансляційні дослідження, трансляційна медицина, нкологічні захворювання, персоналізована медицина.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020