Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкований варіант)
ISSN 2410-776X (електронна версія)

 

Biotechnologia Acta Т. 13, № 1, 2020
С. 5-14, бібліогр. 67, англ.
УДК: 614.253 + 573.6 + 616-092
https://doi.org/10.15407/biotech13.01.005

БІОЕТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ

 В. Ю. Щербина

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

З розвитком біомедичних технологій науковці стикаються з новими порогами морально-етичних рамок суспільства. Тому для проведення подальших експериментів, що можуть межувати із загальноприйнятими нормами моралі, потрібно розробити низку біоетичних принципів для можливості контролю ситуації та застереження від «злочинів перед сумлінням». Серед інших напрямів біотехнології в останнє десятиріччя суттєвих досягнень та стрімкого прогресу набула галузь допоміжних репродуктивних технологій. Із цих позицій існує необхідність виявити ті галузі технології, які можна вважати неоднозначними або досить новими для застосування належних етичних норм.

Поданий огляд сфокусовано на аналізі чинних міжнародних нормативних документів, які стосуються біомедичних досліджень, ідентифікації їхніх переваг та недоліків, а також обговорення етичних проблем використання новітніх розробок у сфері репродуктивної медицини. Таким чином, головними завданнями статті є: 1 – проаналізувати доцільність сучасних біомедичних досліджень та виокремити основні проблеми біоетики; 2 – обговорити існуючі міжнародні документи, що стосуються біоетики та біомедицини; 3 – описати сучасні досягнення репродуктивної медицини та виділити проблеми їх упровадження в життя.

Ключові слова: біоетика, репродуктивна медицина, Конвенція про права людини та біомедицину, клонування людини, трансплантація, допоміжні репродуктивні технології.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020